.
  ГОЛОВНА     УМОВИ ДIЯЛЬНОСТI     ПОСЛУГИ     СЕРТIФIКАТИ     ЧОРНИЙ СПИСОК    КОНТАКТИ     РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ  
 
Статистика сайту

сьогоднi клiкiв: 9
сьогоднi хостiв: 3

всього клiкiв: 3680534
всього хостiв: 81831УМОВИ ДIЯЛЬНОСТI

Цей документ окреслює умови діяльності, згідно з якими компанія "С.I.С. Марін Сюрвейерс ЛТД" дає згоду на надання своїх послуг Вам, як замовнику. Прохання уважно ознайомитися з цим документом, адже він містить деталі стосовно наших обов.язків та відповідальності, яку ми несемо перед Вами, а також умови Вашої відповідальності перед нами.

 1. За відсутності домовленості щодо інших засобів написання, компанія "С.I.С. Марін Сюрвейерс ЛТД" (що далі зветься .Компанія.) надає послуги згідно з поданими загальними умовами. Відповідно усі пропозиції щодо надання послуг та співробітництва розглядаються у межах цих умов. Усі контракти, угоди та інші домовленості будуть обумовлені цими положеннями, крім випадків, коли законодавство місцевості, де ці домовленості виконуються, перешкоджає виконанню певних умов. У цьому випадку будуть превалювати умови місцевого законодавства, але тільки у лімітованих межах суперечності та за наявністю письмової згоди керівництва Компанії.

 2. Компанія . це організація із сферою діяльності в області надання послуг щодо інспекцій суднів, вантажу, а також інспекцій по факту аварій, ушкоджень, а саме:
  1. здійснення інспекцій, перевірок, оглядів, тестів, відборів проб, вимірювань та інших подібних операцій
  2. видання сертифікатів та звітів стосовно наведених інспекцій
  3. надання консультативних послуг, пов.язаних з цією діяльністю.

 3. Компанія представляє особи або організації, від яких отримує заявку (далі звуться .Замовник.), і жодні сторони не можуть давати інструкції, особливо стосовно інспекції та видання звіту або сертифікату, якщо від Замовника не було інших вказівок. Компанія буде розглядатися як вповноважена надавати за своїм розсудом звіти та сертифікати третім особам лише у разі, якщо, дотримуючись інструкцій Замовника, третім особам була дана обіцянка про надання такого роду інформації або, якщо ця обіцянка випливає з обставин, умов діяльності, звичаїв або практиці, що існує.

 4. Компанія надає послуги згідно:
  1. інструкціям, які підтверджені Компанією;
  2. умовам стандартної форми замовлення і/або стандартного листа специфікацій,
  3. якщо такий використовується;
  4. будь-яким існуючим умовам діяльності, звичаям або практики, що існує;
  5. методам, які Компанія вважає задовільними на технічному і/або фінансовому підґрунті.

 5. Документи, що відображують домовленість між Замовником та третіми особами, таким як копії контрактів на продаж, акредитиви, коносаменти и т.і. розглядаються (у разі отримання їх Компанією) лише як інформативні, не розширюють та не обмежують цілі та обов.язки компанії.

 6. Компанія надає наступні стандартні послуги:
  1. інспекції кількості та/або якості;
  2. інспекції стану вантажів, пакунків, контейнерів та транспортування;
  3. інспекції вантажних операцій;
  4. відбори проб;
  5. організацію лабораторних аналізів і тестів;
  6. інспекції ушкоджень, розслідування випадків загибелі суднів, урегулювання претензій.

 7. Додаткові послуги, не зазначені у пункті 6, можуть бути надані лише за особою згодою. Такими додатковими послугами можуть, наприклад, бути (неповний перелік):
  1. перевірка ультразвуковим методом закриттів трюмів судна щодо водонепроникності;
  2. організація здійснення магнітопорошковой дефектоскопії зварних швів;
  3. моніторинг судноремонту;
  4. організація робіт з очищення вантажу від сторонніх предметів;
  5. консультаційні послуги.

 8. За інструкціями Замовника Компанія видає звіти та сертифікати щодо інспекції, в яких відображено погляд на стан справ у межах отриманих інструкцій, але Компанія не зобов.язана висловлювати свій погляд на факти, не зазначені інструкцією.

 9. Замовник згодний:
  1. бути впевненим, що замовлення надано своєчасно для здійснення його ефективного виконання;
  2. забезпечити представникам Компанії необхідний доступ до товарів, що задіяні в інспекції, територіям, установкам і транспорту;
  3. у разі необхідності забезпечити надання інструментів, необхідних для ефективного надання послуг, що потребуються;
  4. впевнитися, що було вжито усі заходи безпеки; умови праці, об.єкти і
  5. конструкції безпечні для надання послуг, і представники Компанії не повинні забезпечувати ці заходи безпеки;
  6. (поради Компанії не будуть братися до уваги незалежно від того були вони заявлені чи ні)
  7. ужити усі заходи для зменшення або усунення можливих перешкод у наданні потрібних послуг;
  8. повністю використати усі свої права та виконувати обов.язки за запродажним контрактом, незалежно від того, чи буде видано Компанією звіти та сертифікати. У разі ненадання цього Компанія не несе відповідальності перед Замовником.

 10. Компанія бере на себе обов.язок уважно ставитися та забезпечити високий рівень професіоналізму у наданні послуг і бере на себе відповідальність лише за грубу халатність, доведену Замовником. Компанія ставиться до Замовника об.єктивно за будь-яких обставин. Компанія в жодному разі навмисно не створить ситуацію, де її власні інтереси чи обов.язки перед третьою стороною будуть перешкоджати виконанню ії обов.язків перед Замовником. В певних випадках Компанія просить сприяння інших організацій для того аби задовольнити вимоги Замовника, якщо це є доцільним для них. Відповідальність Компанії перед Замовником у зв.язку з претензіями з приводу загибелі, ушкоджень та інших причин, що призвели до різного роду витрат, жодним чином не перевищує суми, що дорівнює вартості послуг або комісійних за окремі послуги у разі укладення додаткового контракту за претензіями, що виникли.

 11. Замовник гарантує, що у разі виникнення претензій (якщо вони виникнуть з приводу виконання послуг, послуг, що мають бути виконані, або ж їхнього невиконання) з боку третіх осіб до Компанії, її штату, агентів та контрактників, загальна сума претензії не перевищує лімітів, що зазначені у пункті 1


©2010-2022 C.I.S. MARINE SURVEYORS LTD.
  ГОЛОВНА  |   УМОВИ ДIЯЛЬНОСТI  |   ПОСЛУГИ  |   СЕРТIФIКАТИ  |   ЧОРНИЙ СПИСОК  |     |   КОНТАКТИ  |   РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ